Ingineria produselor alimentare (3 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:  
 1. Tehnologia cărnii si subproduselor;
 2. Tehnologia vinului;
 3. Tehnologia laptelui;
 4. Tehnologia panificaţiei;
 5. Alimentaţie publică si alimentaţie în turism;
 1. Comportamentul consumatorului;
 2. Managementul calităţii si siguranţei alimentelor;
 1. Falsificari ale produselor alimentare si identificarea lor;
 1. Cercetare de marketing;
 2. Management financiar si tehnici financiarcontabile;
 3. Strategii europene ale alimentului si de securitate alimentară ;
 4. Legislaţie si protecţia consumatorilor.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1. Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare;
 • C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
 • C3. Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit;
 • C5. Managementul productiei, controlul calitatii produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing.
 • CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica
 • CT3. Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.