Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Algoritmică;
 2. Limbaje de programare;
 3. Baze de date;
 4. Sisteme de operare;
 5. Metode şi tehnici de programare;
 6. Structuri de date implementate dinamic;
 7. Elemente de grafuri şi combinatorică;
 8. Reţele de calculatoare. Securitatea informaţiei;
 9. Multimedia şi hypermedia;
 10. Programare orientată pe obiecte;
 11. Proiectare asistată de calculator;
 12. Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiilor informatice;
Cod RNCIS: L20601001010
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Ş. l. dr ing. Elena ANTON
 • C1.2 - Utilizarea de teorii şi instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.) pentru explicarea funcţionării şi structurii sistemelelor hardware, software şi de comunicaţii;
 • C2.3 - Construirea unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structuri de date, protocoale şi tehnologii;
 • C3.5 - Dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice pentru probleme concrete;
 • C5.4 -Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranţă şi securitate în prelucrarea informaţiilor;
 • CT1- Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.