Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (4 semestre)

 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei;
 2. Pachete de aplicații;
 3. Instruire asistată de calculator. E-learning;
 4. Limba engleză tehnică;
 5. Algoritmică;
 6. Limbaje de programare;
 7. Baze de date;
 8. Sisteme de operare;
 9. Metode şi tehnici de programare;
 10. Structuri de date implementate dinamic;
 11. Elemente de grafuri şi combinatorică;
 12. Reţele de calculatoare. Securitatea informaţiei;
 13. Multimedia şi hypermedia;
 14. Programare orientată pe obiecte;
 15. Proiectare asistată de calculator;
 16. Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiilor informatice.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Utilizarea adecvată în comunicrea profesională a conceptelor proprii calculabilităţii, complexităţii, paradigmelor de programe şi modelării sistmelor de calcul şi comunicaţii;
 • C2.3 Construirea unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structuri de date, protocoale şi tehnologii;
 • C3.5 Dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice pentru probleme concrete;
 • C4.1 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor sistemelor hardware, software, software şi comunicaţii
 • C5.4 Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranţă şi securitate în prelucrarea informaţiilor;
 • CT1- Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.