Informatică managerială (4 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Bazele informaticii;
 2. Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare;
 3. Algoritmică și programare;
 4. Pachete de aplicații pentru prelucrarea datelor;
 5. Baze de date;
 6. Tehnici de programare în C++;
 7. Hypermedia-Multimedia;
 8. Instrumenete informatice pentru management;
 9. Metodologii și tehnici de dezvoltare a aplicațiilor informatice pentru management;
 10. Proiectarea și administrarea bazelor de date;
 11. Aplicații Web;
 12. Sisteme informatice de asistare a deciziei;
 13. Managementul proiectelor informatice;
 14. Proiecte informatice;
 15. Sisteme informatice inteligente suport de decizie;
Cod RNCIS: L40702005020
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C2. Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare și ale Internetului;
 • C3. Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specific;
 • C4. Dezvoltarea de componențe pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici și limbaje de programare evaluate;
 • C5. Dezvoltarea de aplicatii informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server/servicii web;
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă