Informatică economică (4 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 580 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Bazele informaticii
 2. Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
 3. Algoritmică și programare
 4. Pachete de aplicații pentru prelucrarea datelor
 5. Baze de date;
 6. Programare orientată obiect în C++;
 7. Analiza și proiectarea algoritmilor;
 8. Tehnologii Web;
 9. Metodologii și tehnici de dezvoltare a aplicațiilor informatice;
 10. Proiectarea și administrarea bazelor de date;
 11. Analiza, proiectarea și realizarea unui site;
 12. Managementul proiectelor informatice;
 13. Proiecte informatice;
 14. Sisteme informatice de asistare a deciziei;
Cod RNCIS: L40702005020
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C2. Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare și ale Internetului;
 • C3. Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specific;
 • C4. Dezvoltarea de componențe pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi , tehnici și limbaje de programare evaluate;
 • C5. Dezvoltarea de aplicatii informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server/servicii web;
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă