Informatică economică (3 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 440 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Baze de date;
 2. Programare orientată obiect în C++;
 3. Analiza și proiectarea algoritmilor;
 4. Tehnologii Web;
 5. Metodologii și tehnici de dezvoltare a aplicațiilor informatice;
 6. Proiectarea și administrarea bazelor de date;
 7. Analiza, proiectarea și realizarea unui site;
 8. Managementul proiectelor informatice;
 9. Proiecte informatice;
 10. Sisteme informatice de asistare a deciziei;
 11. Elaborare lucrare de absolvire.
Cod RNCIS: L40702005020
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C2- Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare și ale Internetului;
 • C3- Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specific;
 • C4 -Dezvoltarea de componențe pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi , tehnici și limbaje de programare evaluate;
 • C5 - Dezvoltarea de aplicatii informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server/servicii web;
 • CT1-Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă