Implementarea standardelor de calitate în unitățile farmaceutice

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: 1. Implementarea sistemului de management al calității în laboratoare farmaceutice – noțiuni generale.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Costinela GEORGESCU
C 5.4 Respectarea standardelor stabilite prin regulile de bună practică specifice unității farmaceutice sau instituției sanitare și prin codul deontologic, pentru evaluarea calității în activitatea de management, marketing și administrație sanitară.