Grafică asistată de calculator

 • Durată: 56 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Desenare 2D în mediul AutoCad
 2. Desenare 3D în mediul AutoCad
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Prof. dr. ing. Laurenția Andrei
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
 • C1. Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei
 • C4 Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice