Filosofie

 • Dată începere curs: 2017-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
 TEMATICĂ:
 1. Metafilosofie;
 2. Ontologie. Problematica ontologiei;
 3. Ontologie. Spațiul și timpul. Ordinea. Dumnezeu;
 4. Metodica predării filosofiei;
 5. Antropologie filosofică;
 6. Cunoaștere și adevăr I;
 7. Cunoaștere și adevăr II;
 8. Politica;
 9. Libertate și responsabilitate;
 10. Etica;
 11. Argumentare și comunicare;
 12. Definiția și clasificarea, opiniei publice și mass-media;
 13. Analiza logică a argumentelor;
 14. Raționamente. Tipuri de raționamente;
 15. Evaluarea argumentelor;
 16. Argumentare și contraargumentare.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
Competențe profesionale: C1 Identificarea și aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice și istorice ale filosofiei: presupoziții, principii, valori, etici, modalități de gândire și practici; C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme filosofice generale și de ramură; C3 Identificarea prin gândire critică (analiză și evaluare logice) a punctelor tari și slabe ale unor soluții, concluzii sau abordări alternative de probleme; C4 Evidențierea cauzelor, principiilor și semnificațiilor acțiunilor, experienței și existenței umane; C5 Producerea/ proiectarea și comunicarea de idei / cunoștințe filosofice; C6 Medierea interumană și interculturală prin identificarea, analiza și soluționarea unor probleme interumane și interculturale. Competențe transversale: CT1. Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor situații-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor eficiente; CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice; CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei personale, inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.