Evaluarea și protejarea bunurilor muzeale

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Analiza specifică în procesul evaluării bunurilor muzeale;
  2. Protejarea patrimoniului muzeal.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
C4.1 Utilizarea cunoștințelor de bază referitoare la o știință auxiliară a istoriei.