Evaluarea nivelului de risc şi audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • Durată: 280 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Cadrul legislativ european şi naţional în domeniul auditării şi evaluării riscurilor;
 2. Instrumente de audit şi evaluare;
 3. Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protectie;
 4. Elemente de teoria comunicării;
 5. Metode de auditare şi evaluare a riscurilor;
 6. Integrarea managementului SSM în managementul firmei;
 7. Asigurarea mediului de muncă şi a ergonomiei locului de muncă;
 8. Riscuri generale şi specifice la locurile de muncă, elaborarea şi urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie;
 9. Informatică aplicată în SSM
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Conf.dr.ing. Gheorghe GURĂU

Unităţi de competenţă generale

 • U1: Dezvoltarea propriei cariere;
 • U2:Realizarea managementului informaţiilor;
 • U3: Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru.
 

Unităţi de competenţă specifice

 • U1:Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 • U2: Analizarea riscurilor în gestiunea organizaţiei;
 • U3: Elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
 • U4: Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie;
 • U5: Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie.