Etică și integritate în administrația publică

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Integritate publică;
  2. Politici publice anticorupție.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C5.3. Utilizarea instrumentelor şi metodele moderne de management şi managementul resurselor umane, în limitele codului de conduită a funcţionarului public; CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea  principiilor etice şi a deontologiei profesionale.