Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică B2

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Gramatică;
  2. Vocabular (general și în domeniul afacerilor);
  3. Conversație;
  4. Redactare de text.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Lector dr. Iulia COCU
C 2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, identificarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba engleză.