Electrician instalații și echipamente electrice industriale

 • Durată: (nivel 2) 720 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
 • Detalii curs
 • Competențe
Cod COR 7245.2.2 Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Atestat
 • Coordonator program: Prof.dr.ing Toader MUNTEANU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact :
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

M1 - NOȚIUNI GENERALE DE ELECTRICITATE

 • Introducere in electrotehnică
 • Materiale Electrotehnice
 • Măsurări Electrice

M2 -  EXPOATARE ECHIPAMENTE MAȘINI ȘI INSTALAȚII ELECTRICE

 • Echipamente Electrice
 • Mașini Electrice
 • Instalații Electrice
 • Completarea documentelor de evidență tehnică
 • Aplicarea NPM si NPSI

M3 - MONTAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

 • Pozarea cablurilor electrice
 • Montarea tablourilor electrice
 • Montarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare, HVAC
 • Linii Electrice Aeriene si Subterane

M4 - SCHEME ELECTRICE ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIU

 • Interpretarea schemelor electrice
 • Întreținerea instalațiilor electrice
 • Repararea echipamentelor aferente circuitelor secundare