Electrician constructor

 • Durată: (nivel 2) 720 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 7137.2.1 Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Atestat
 • Coordonator program: Prof.dr ing. Toader MUNTEANU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact :
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

M1 : Noțiuni fundamentale

 • Lucrul în echipă
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltare profesională

M2 : Competențe generale caracteristice ocupației de electrician constructor

 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

M3 : Competențe specifice electricianului construcor

 • Montajul traseelor de cablu
 • Pozare cabluri și conductoare
 • Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor de joasă și medie tensiune
 • Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC
 • Montarea tablourilor electrice de distribuție
 • Realizarea instalației de paratrasnet și a prizei de pamânt
 • Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor fotovoltaice