Educație fizică (4 semestre)

 • Perioadă estimată: 2018-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Metodica și practica predării educației fizice și sportului;
 2. Metodica și practica predării gimnasticii în școală;
 3. Metodica și practica predării atletismului în școală;
 4. Metodica și practica predării fotbalului în școală și handbalului în școală;
 5. Hidrokinetoterapie;
 6. Metodica și practica predării voleiului în școală;
 7. Activități motrice de timp liber;
 8. Managementul competiției sportive;
 9. Metodica și practica predării baschetului în școală;
 10. Evaluare motrică și somatofuncțională;
 11. Activități motrice adaptate;
 12. Metodica predării lecției de educației fizică prin jocuri de mișcare;
 13. Planificare și evidență în educație fizică și sport școlar;
 14. Metodica predării șahului în școală;
 15. Elemente de tactică și strategie în jocul de șah;
 16. Strategii de realizare a reprezentativei școlare.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Claudiu MEREUȚĂ
 • C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport;
 • C2.2 Argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem bio-psiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportive;
 • C3.1 Identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor şi a metodelor de diagnosticare stadială (primară) a nivelului creşterii, dezvoltării şi a calităţii motricităţii activităţilor de educaţie fizică şi sport;
 • C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului;
 • C5.2 Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor înrudite pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor;
 • C6.1 Identificarea cadrului legal şi organizaţional privind utilizarea metodelor de management al activităţilor de educaţie fizică şi sport în contextul general al cererii şi ofertei de servicii specific.