Economie şi educație antreprenorială

  • Durată: 420 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
  1. Consumatorul şi comportamentul său;
  2. Producătorul şi costul de producţie;
  3. Profitul şi renta;
  4. Externalităţi şi bunuri publice;
  5. Venitul, consumul şi investiţiile;
  6. Piaţa şi formele ei;
  7. Politica bugetară şi politica fiscală;
  8. Dezvoltarea economică durabilă;
  9. Iniţierea şi derularea unei afaceri;
  10. Managementul resurselor personale;
  11. Managementul resulserlor umane;
  12. Managementul resurselor financiare.
  • Detalii curs
  • Competențe
  • coordonator program: Lector dr. ec. Otilia MAN
  • C1. Realizarea prestatiilor in comert, turism si servicii;
  • C2. Comercializa-rea produselor/serviciilor
  • C3. Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
  • C4. Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare
  • C5. Asigurarea calităţii prestaţiilor in comert, turism si servicii
  • C6. Asistenţă în managementul resurselor umane
  • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
  • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
  • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.