Economie şi educație antreprenorială

 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Consumatorul şi comportamentul său
 2. Producătorul şi costul de producţie
 3. Profitul şi renta
 4. Externalitătţi şi bunuri publice
 5. Venitul, consumul şi investiţiile
 6. Piaţa şi formele ei
 7. Politica bugetară şi politica fiscală
 8. Dezvoltarea economică durabilă
 9. Iniţierea şi derularea unei afaceri
 10. Managementul resurselor personale
 11. Managementul resulserlor umane
 12. Managementul resurselor financiare
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator progra: Lector dr. ec. Otilia MAN
 • C1. Realizarea prestatiilor in comert, turism si servicii;
 • C2. Comercializa-rea produselor/serviciilor
 • C3. Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
 • C4. Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare
 • C5. Asigurarea calităţii prestaţiilor in comert, turism si servicii
 • C6. Asistenţă în managementul resurselor umane
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.