Economie şi educație antreprenorială

 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Consumatorul şi comportamentul său;
 2. Producătorul şi costul de producţie;
 3. Profitul şi renta;
 4. Externalităţi şi bunuri publice;
 5. Venitul, consumul şi investiţiile;
 6. Piaţa şi formele ei;
 7. Politica bugetară şi politica fiscală;
 8. Dezvoltarea economică durabilă;
 9. Iniţierea şi derularea unei afaceri;
 10. Managementul resurselor personale;
 11. Managementul resulserlor umane;
 12. Managementul resurselor financiare.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Lector dr. ec. Otilia MAN
 • C1. Realizarea prestatiilor in comert, turism si servicii;
 • C2. Comercializa-rea produselor/serviciilor
 • C3. Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
 • C4. Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare
 • C5. Asigurarea calităţii prestaţiilor in comert, turism si servicii
 • C6. Asistenţă în managementul resurselor umane
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.