Economie și educație antreprenorială (4 semestre)

 • Perioadă estimată: 2018-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Consumatorul şi comportamentul său;
 2. Producătorul şi costul de producţie;
 3. Venit, consum şi investiţii;
 4. Piaţa şi formele ei;
 5. Profit şi rentă;
 6. Politica bugetară fiscal;
 7. Externalităţi şi bunuri publice;
 8. Creştere economică şi dezvoltare durabilă;
 9. Iniţierea şi derularea unei afaceri;
 10. Planul de afaceri;
 11. Managementul resurselor personale;
 12. Managementul resurselor umane ale firmei;
 13. Gestiunea financiară a firmei;
 14. Gestiunea titlurilor financiare ale firmei;
 15. Riscurile firmei;
 16. Firma în contextul dezvoltării durabile;
 17. Elaborare lucrare de absolvire;
Cod RNCIS: L40704001020
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Definirea conceptelor, teoriilor, metodologiilor şi a indicatorilor utilizaţi în studiul problematicii economice;
 • C1.2 Explicarea indicatorilor ce caracterizează activitatea economică în interacţiune cu mediul natural şi social;
 • C1.3 Utilizarea datelor identificate pentru rezolvarea situaţiilor economice specifice;
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.