Economie și educație antreprenorială (3 semestre)

 • Dată începere curs: 01-10-2015;
 • Durată: 420 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Profit şi rentă;
 2. Politica bugetară fiscal;
 3. Externalităţi şi bunuri publice;
 4. Creştere economică şi dezvoltare durabilă;
 5. Iniţierea şi derularea unei afaceri;
 6. Planul de afaceri;
 7. Managementul resurselor personale;
 8. Managementul resurselor umane ale firmei;
 9. Gestiunea financiară a firmei;
 10. Gestiunea titlurilor financiare ale firmei;
 11. Riscurile firmei;
 12. Firma în contextul dezvoltării durabile;
 13. Elaborare lucrare de absolvire;
Cod RNCIS: L40704001020
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Definirea conceptelor, teoriilor, metodologiilor şi a indicatorilor utilizaţi în studiul problematicii economice;
 • C1.2 Explicarea indicatorilor ce caracterizează activitatea economică în interacţiune cu mediul natural şi social;
 • C1.3 Utilizarea datelor identificate pentru rezolvarea situaţiilor economice specifice.
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.