Economia comerțului turismului și serviciilor (4 semestre)

 • Dată începere curs: 2017-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Microeconomie;
 2. Contabilitate în comerț, turism și servicii;
 3. Managementul afacerilor;
 4. Marketing;
 5. Economia întreprinderii;
 6. Macroeconomie;
 7. Economia comerțului;
 8. Merceologie;
 9. Management în comerț, turism, servicii;
 10. Economia turismului;
 11. Responsabilitate socială corporatistă;
 12. Economia serviciilor;
 13. Asigurări sociale;
 14. Dreptul afacerilor;
 15. Tehnica operațiunilor de turism;
 16. Servicii bancare.
Cod RNCIS: L40701003010
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei;
 • C2.1 Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/ organizaţiei;
 • C3.1 Identificarea implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei;
 • C4.1 Identificarea şi des-crierea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane;
 • C5.1 Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a bazelor de date specifice administrării afacerilor;
 • C2.5 Elaborarea unei analize privind relaţiile cu implicaţii economice dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei;

Comptetențe transversale:

 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă