Dreptul muncii și securității sociale

 • Durată: 195 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Instituții fundamentale de drept privat și public al muncii;
 2. Convenții colective și regulamente – izvoare specifice de drept al muncii;
 3. Contracte individuale de muncă și beneficii de securitate socială;
 4. Elemente de extraneitate în contractele de muncă;
 5. Salarizarea angajaților și normarea muncii. Metode și tehnici;
 6. Control administrativ și jurisdicțional în relațiile de muncă.
Cod RNCIS: L40101001010
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Lector univ. dr. Ana ȘTEFĂNESCU
 • C5.4 Evaluarea critică a textelor din legislație, doctrineă și jurisprudență, referitoare la o problemă de drept concretă;
 • C6.3 Soluționarea problemei de drept pe care o ridică o situație de fapt, prin utilizarea rașionamentelor juridice;
 • C6.5 Elaborarea unui studiu și /sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situații de fapt.