Didactica limbii române ca limbă străină

  • Durată: 120 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Formarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă străină:- receptare a mesajului oral, ascultarea; - exprimarea orală, vorbirea; - mesajului scris, citirea; - exprimare scrisă, scrierea.
  2. Metode și tehnici de abordare a gramaticii în plan funcțional.
  3. Strategii didactice în predarea limbii române ca limbă străină.
  4. Tehnici interactive în proiectarea materialelor didactice.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă și literatură în deplină concordanță cu etica profesională. CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea rolurilor specifice.