Dezvoltarea activității muzeale

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Dezvoltarea colecțiilor muzeale;
  2. Gestionarea patrimoniului muzeal.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
C2.1 Definirea și prezentarea corectă a principalelor concepte folosite în studiile istorice, a marilor etape și procese din istoria omenirii, a stadiului actual al istoriografiei și a metodelor fundamentale ale cercetării istorice.