Degustător de ulei comestibil

 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Controlul și expertiza produselor alimentare
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Conf. dr. ing. Gabriela IORDĂCHESCU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competențe vizate:

 • C5.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază folosite în controlul calităţii şi expertiza produselor alimentare, referitoare la chimia compuşilor care determină calitatea şi trasabilitatea produselor alimentare, la transformările pe care aceştia le suferă în cursul prelucrării, transportului şi depozitării, la aparatura şi metodele de determinare şi analiză a acestor compuşi şi la legislaţia din domeniu.
 • C5.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea problemelor legate de controlul calităţii şi expertiza produselor alimentare.

Competențe speciale:

 • Capacitatea de exercitarea analizei senzoriale pentru uleiul comestibil;
 • Capacitatea de a clasifica organoleptic uleiurile comestibile și de a face intercorelații cu alte metode de investigație.