Cultură civică – 4 semestre

 • Durată: 560 ore de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Filozofie;
 2. Drept constituțional. Partea generală;
 3. Drept civil. Dreptul de proprietate;
 4. Mass media și opinia publică;
 5. Drept constituțional. Instituții politice;
 6. Drept internațional public;
 7. Sociologie;
 8. Protecția juridică a drepturilor omului;
 9. Comunicare și relații publice;
 10. Instituții de drept administrativ;
 11. Dreptul Uniunii Europene;
 12. Orientare în carieră;
 13. Relațiile de familie și protecția drepturilor copiilor;
 14. Managementul serviciilor publice;
 15. Demografie. Populație și dezvoltare;
 16. Instituții de drept financiar și fiscal.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
 • C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic;;
 • C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic;
 • C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru explicarea și interpretarea conceptelor și teoriilor specifice domeniului dreptului;
 • C2.1 Definirea și clasificarea teoriilor, paradigmelor și principiilor utilizate în studiul dreptului;
 • C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc și european și a principalelor instrumente juridice internaționale;
 • C4.1 Definirea conceptelor și analiza acestora, precum și a metodelor și teoriilor utilizate în interpretarea și compararea instituțiilor din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state;
 • C4.2 Interpretarea raportului dintre instituțiile dreptului român și cele ale dreptului european și dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative și interpretative;
 • C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislație, doctrină și jurisprudență) aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice.
 • C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor legale și utilizarea raționamentelor juridice.
 • CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului;
 • CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) cu respectarea palierelor ierarhice;
 • CT3 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.