Criterii de certificare a produselor alimentare ecologice

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:  Criterii de certificare a produselor alimentare ecologice.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
C5.1 Descrierea și utilizarea tehnologiilor alimentare, cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor de control al calității produselor alimentare și a celor de marketing, în condițiile utilizării unui management eficient al producției.