Contenciosul administrativ și fiscal. Proceduri contecioase

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Contenciosul administrativ și fiscal. Proceduri contencioase.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislația, doctrina și jurisprudența), referitoare la o problemă de drept concretă; CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.