Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale

  • Durată: 149 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Prelucrări și opțiuni contabile conforme cu directivele europene și internaționale (International Financial Reporting Standards);
  2. Concepte și practici moderne de evaluare;
  3. Expertiză și consiliere financiar – contabilă;
  4. Gestiunea informației contabile în context managerial.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. dr. Florentina MOISESCU
C4.5 Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziției și performanței financiare a entității/organizației; C5.5 Elaborarea unui plan de control financiar-contabil. CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.