Consultanță pentru afaceri în agroturism și alimentație publică

  • Durată: 25 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Metodologia și fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Lector dr. ing. ec. Ecaterina Daniela ZECA
C2.5  Elaborarea de proiecte profesionale care necesita utilizarea documentației tehnico-economice și manageriale, prin selectarea și combinarea cunoștințelor, principiilor și metodelor consacrate, specifice domeniului de licență.