Comunicare profesională nivel de competență lingvistică b2/c1/c2

 • Durată: 40 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Socializare instituțională
 2. Stiluri de comunicare. Comunicare orală în cadru instituțional
 3. Redactare și corespondență în cadru instituțional. Aspecte normative
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Simona ANTOFI
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competențe vizate:

 • CP1 Utilizarea adecvată a resurselor acuale ale limbii române precum și a tehnicilor și tehnologiilor de comunicare instituțională.
 • CP2 Comunicare eficientă, scrisă și orală, în limba română.
 • CT1. Utilizarea aspectelor de comunicare verbal și nonverbală, în deplină concordanţă cu etica profesională.
 • CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 • CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională