Comunicare în mediul profesional

 • Durată: 180 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Tehnici de comunicare verbală și nonverbală
 2. Comunicare și PR
 3. Purtătorul de cuvânt
 4. Comunicarea cu presa
 5. Comunicare interculturală/ interetnică în instituțiile multinaționale
 6.  Comunicare specializată în mediul de afaceri
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Simona ANTOFI
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competențe vizate:

 • C2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare;
 • C3.1 Identificarea şi utilizarea principalelor teorii cu privire la comunicarea mediatică, la segmentarea publicului ţintă, la dinamica diverselor tipuri de audienţă / public;
 • C4.1 Identificarea și descrierea mediului comunicațional în care organizaițile naționale sau locale își globalizează activitatea;
 • CT1 Comportarea onorabilă responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.