Chimie (4 semestre)

 • Dată începere curs: 2017-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Chimie generală;
 2. Chimie anorganică. Nemetale;
 3. Chimie anorganică. Metale;
 4. Chimie analitică;
 5. Bazele chimiei organice;
 6. Chimie organică. Compuși cu funcțiuni;
 7. Chimie analitică. Analize instrumentale;
 8. Chimie fizică. Termodinamică;
 9. Chimie organică compuși heterociclici;
 10. Chimie fizică. Electrochimie;
 11. Coloizi;
 12. Biochimie analitică;
 13. Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice;
 14. Biochimie generală;
 15. Chimia mediului;
 16. Statistica și prelucrarea datelor în chimie.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. dr. Rodica Mihaela DINICĂ
 • C1. Operarea cu noțiuni de structură și reactivitate a compușilor chimici;
 • C1.1. Recunoașterea și descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor și modelelor elementare privitoare la structura și reactivitatea compușilor chimici;
 • C1.2. Explicarea și interpretarea unor proprietăți, concepte, abordări, teorii, modele și noțiuni fundamentale de structură și reactivitate a compușilor chimici;
 • C2. Determinarea compoziției, structurii și proprietăților fizico-chimice a unor compuși chimici;
 • C2.1. Identificarea conceptelor și a metodelor utilizate prin determinarea compoziției structurii și a proprietăților fizico-chimice ale compușilor chimici;
 • C2.2. Descrierea și interpretarea metodelor și tehnicilor folosite la determinarea structurii și a proprietăților compușilor chimici; prelucrarea și interpretarea rezultatelor;
 • C3. Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză, și interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
 • C4. Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei;
 • C5. Urmărirea, adaptarea și controlul proceselor chimice și fizico-chimice în laborator;
 • C6. Efectuarea analizelor și asigurarea controlului calității prin metode și tehnici specifice;
 • CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și deontologiei specifice domeniului sub asistență calificată;
 • CT2. Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
 • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.