Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul V

  • Durată: 8 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
 

TEMATICĂ

  1. Organele de simț (anlizatorul vizual, nalizatorul vestibulo-cohlear, nlizatorul olfactiv, analizatorul gustativ, analizatorul kinestezic)
Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul II
  • Detalii curs
  • Coordonator program: Ş. l. dr Biolog Cecilia ȘERBAN
  • Relaţii suplimentare la datele de contact:
    Tel. +40 336 130 142
    Fax +40 236 468 061