Biologie (4 semestre)

 • Perioadă estimată: 2018-10-01;
 • Durată: 580 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Biologie animală;
 2. Biologie vegetală;
 3. Biochimie;
 4. Știința solului;
 5. Biologie animală;
 6. Biologie vegetală;
 7. Biochimie;
 8. Ecologie;
 9. Anatomia și fiziologia omului;
 10. Protecția mediului;
 11. Fizica mediului;
 12. Genetica;
 13. Hidrologie și oceanografie;
 14. Atmosfera și calitatea aerului;
 15. Geografie;
 16. Statistică ecologică;
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1- -Definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului pentru abordarea problemelor specifice Ecologiei şi protecţiei mediului;
 • C2.1- Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domenii complementare (fizică, geologie, geografie, biologie, chimie, matematică) pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în Ecologie şi protecţia mediului;
 • C2.2-Definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în Ecologie şi protecţia mediului folosind instrumentele domeniilor conexe (fizică, geologie, biologie, chimie, matematică);
 • C3-Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activitati de măsurare şi monitorizare;
 • CT1- Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
 • CT2-Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
 • CT3- Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.