Barman

 • Durată: 50 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 513201
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Autorizație barman
 • Coordonator program:prof. Emilia PLEȘA
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

M1 : Competențe fundamentale

 •  Comunicareinteractivă la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă.

M2 : Competențe generale caracteristice ocupației de barman

 • Aplicarea NPM și PSI;
 • Menținerea unui mediu de muncă sigur și curat;
 • Organizarea locului de muncă în vederea începerii activității.

M3 : Competențe specifice ocupației

 • Curățarea și depozitarea obiectelor de inventar;
 • Gestionarea stocurilor de băuturi și materiale necesare;
 • Încasarea contravalorii serviciilor oferite;
 • Pregătirea băuturilor de bar;
 • Pregătirea tonomatelor de servire;
 • Preluarea comenzilor clienților;
 • Servirea clientilor la bar.