Auditori electroenergetici din industrie

 • Durată: 60 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Mod de desfășurare: 30 ore la distanță (ID); 30 ore întâlniri directe (IF).

TEMATICĂ

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:
 1. Legislație în domeniul energetic. Standarde de referință în domeniu
 2. Noțiuni de eficientă energetică
 3. Bazele electroenergeticii
 4. Elemente generale de utilizare a energiei electrice
 5. Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere etc.)
 6. Întocmirea și analiza auditurilor electroenergetice
 7. Elaborarea programelor de eficientă energetică
 8. Evaluarea economică și surse de finanțare a programelor de eficientă energetică
Planul de învățământ are discipline și număr de ore impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - Departamentul pentru eficientă energetică prin Decizia nr. 2794/17.12.2014.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe
 • Detalii curs
 • Coordonator program: Ş. l. dr ing. Gelu GURGUIATU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061