Audit și control intern

  • Durată: 90 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Audit intern și guvernanță corporativă;
  2.  Managementul riscurilor;
  3. Organizarea și desfășurarea activității de audit intern;
  4. Control intern;
  5. Frauda.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. dr. Florentina MOISESCU
C4.4 Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico – financiari; C5.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor de control financiar contabil; C5.4 Evaluarea critică  (controlul de calitate) a  activităților de control financiar contabil.