Asistent maternal

 • Durată: 80 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 513103
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Autorizație asistent maternal
 • Coordonator program: Manon Emilia Cristoloveanu
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

M1 : Competențe fundamentale

 • Planificarea propriei activităţi;
 • Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor;
 • Lucrul în echipă.

M2 : Competențe generale caracteristice ocupației

 • Formarea deprinderilor de viaţă;
 • Supravegeherea stării de sănătate a beneficiarului;
 • Urmărirea respectării drepturilor beneficiarului.

M3 : Competențe specifice ocupației

 • Integrarea copilului în familia asistentului maternal;
 • Integrarea copilului în viaţa socială;
 • Asistarea copilului în procesul educaţional;
 • Comunicarea cu copilul;
 • Gestionarea actelor şi documentelor copilului;
 • Asigurarea integrităţii copilului;
 • Asigurarea unei relaţii armonioase cu familia naturală sau de adopţie