Asigurarea calității în laborator

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Metode, principii și standarde de calitate în laboratoarele de farmacie.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Costinela GEORGESCU
C4.4 Respectarea  și aplicarea normelor de calitate impuse de Farmacopeea Română, Farmacopeea Europeană și alte standarde internaționale,  implementarea și respectarea Regulilor de Bună Practică de Laborator.