Analize fizico – chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Analize fizico - chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare.
  • Detalii curs
Coordonator program: Prof. univ. dr. Nicoleta STĂNCIUC