Analiza surselor de cercetare muzeală

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: 1. Tehnici specifice cercetării în teren a materiei expoziționale; 2. Tehnici de identificare și conservare a bunurilor muzeale.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
C1.1 Utilizarea adecvată a cunoștințelor de bază privind evoluția generală a istoriografiei, periodizarea istoriei, principalele lucrări de referințe și baze de date referitoare la diferitele epoci, probleme, procese și fenomene istorice, precum și cu privire la organizarea și funcționarea principalelor instituții de informare și documentare publică.