Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale din cercetare în domeniul științei alimentelor

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Control statistic în industria alimentară.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ing. Daniela BORDA
C5.2 Explicarea și interpretarea tuturor transformărilor petrecute în timpul producției (procesării industriale), explicarea și interpretarea evoluției calității produselor alimentare pe întreg lanțul de producție și explicarea și interpretarea schimbărilor conceptuale în profilul consumatorului și, implicit, a politicilor de marketing. CT3 Utilizarea eficientă a diverselor căi și tehnici de învățare - formare pentru achiziționarea informației de baze de date bibliografice și electronice atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea necesității și utilității motivațiilor extrinseci și intrinseci ale educației continue.