Agent vamal

 • Durată: (nivelul 3) 1080 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

Noțiuni fundamentale:

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Desfăşurarea muncii în echipă
Cod N.C. 3441.3.1 Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Atestat
 • Coordonator program: Lector univ. dr. George - Cristian SCHIN
 • Relaţii suplimentare la datele de contact :
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competenţe generale la locul de muncă:

 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale

Competenţe specifice:

 • Administrarea documentelor vamale
 • Controlul documentar
 • Controlul mărfurilor
 • Întocmirea documentelor vamale
 • Operarea informaţiilor specifice în sistem informatic vamal
 • Recepţia - selecţia documentelor vamale
 • Supravegherea activităţii vamale
 • Validarea declaraţiei vamale şi acordarea liberului de vamă