Agent de navă

 • Durată: 60 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 342911
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Autorizație agent de navă
 • Coordonator program: ing. Sorin HERCKA
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

M1 : Competențe fundamentale

 • Comunicare la locul de muncă;
 • Comunicare în limba engleză;
 • Utilizarea PC;

M2 : Competențe generale caracteristice ocupației

 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Planificarea activității proprii;
 • Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

M3 : Competențe specifice ocupației

 • Elaborarea documentației specifice contractului de agenturare;
 • Coordonarea operațiunilor specifice escalei navei;
 • Menținerea legăturii cu părțile interesate în contractul de agenturare;
 • Reprezentarea intereselor navei în raporturile cu agenții economici prestatori de servicii la bordul navei

M4 : Opționale

 • Întocmirea time-sheet-ului;
 • Colectarea navlului;
 • Monitorizarea activităților de încărcare/descărcare a navei ca reprezentant/ mandatar al intereselor mărfii;
 • Reprezentarea intereselor navei în fata justiției;