Administrator pensiune turistică

 • Durată: (nivelul 2) 720 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

Noțiuni fundamentale:

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipa multidisciplinară
 • Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului
  Cod COR 512113 Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.    
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Atestat
 • Coordonator program: Conf. dr. Nicoleta MIŞU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact :
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competenţe generale caracteristice ocupaţiei de administrator de pensiune turistică:

 • Promovarea imaginii pensiunii
 • Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice
 • Urmărirea aplicării NPM şi NPSI
 • Verificarea gestionării financiare
 

Competenţe specifice administratorului de pensiune turistică:

 • Promovarea directă a produsului turistic
 • Încheierea contractelor cu clienţii
 • Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie
 • Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
 • Oferirea serviciilor pensiunii către client
 • Organizarea programelor turistice opţionale
 • Oferirea informaţiilor de interes turistic
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor