Achiziții publice

 • Durată: 96 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Cadrul legal actualizat în domeniul achizițiilor publice;
 2. Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice/sectoriale în noul cadrul legislativ;
 3. Etapele procesului de achiziții publice la nivelul autorității contractante;
 4. Programul anual al achizițiilor publice;
 5. Documentul European de Achiziții Unic (DUAE);
 6. Derularea procedurilor de atribuire;
 7. Finalizarea procedurii de atribuire;
 8. Contestația formulată pe calea administrativ-jurisdicțională/judiciară.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. ec. Riana Iren RADU
C5.5 Dezvoltarea și implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizații. CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.