Contact DFCTT

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Adresă: str. Domnească nr. 47, Galaţi, 800008, sala U 109
Telefon: 40 336 130 142
Fax: 40 236 468 061

Director:

prof.dr.ing.ec. Silvius STANCIU

Administrator economic:

Mariana CORODESCU

mcorodescu@ugal.ro

Administrator patrimoniu:

Bogdan-Dumitrache BRATOVEANU

bogdan.bratoveanu@ugal.ro

Administrator patrimoniu:

Ionuț DUMITRAȘCU

Secretar:

Daniela-Natalia JIPA

dana.jipa@ugal.ro