Contact DFCTT

Departamentul de formare continuă si transfer tehnologic

Adresă: str. Domnească nr. 47, Galaţi, 800008, sala U 109
Telefon: 40 336 130 142
Fax: 40 236 468 061

Director:

prof.dr.ing.ec. Silvius Stanciu

Administrator economic:

Mariana Corodescu

mcorodescu@ugal.ro

Administrator patrimoniu:

Bogdan Bratoveanu

bogdan.bratoveanu@ugal.ro

Secretar:

Daniela Natalia Jipa

danaj@ugal.ro