Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Cursul postuniversitar este avizat de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.

La finalul cursurilor postuniversitare organizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se eliberează certificate de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentele descriptive potrivit dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art. 361 alin. (6) şi O.M.E.C.T.S. nr. 3163/ 01 februarie 2012 privind organizarea şi funcționarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă.

Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.

Cursuri disponibile:

  • Acte necesare

Dosarul de înscriere la programuele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă va cuprinde următoarele documente:

  • Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conforma cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
  • Dosar plic;