Cursuri de formare continuă

  • Acte necesare

Dosarul de înscriere la cursuri de formare continuă va cuprinde următoarele documente:

  • Contractul de școlarizare;
  • Diplomă de bacalaureat - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar plic;