• Acte necesare

Dosarul de înscriere pentru cursuri de calificare va cuprinde următoarele documente:

  • Contractul de școlarizare;
  • Diplomă de licență - copie legalizată;
  • Foie matricolă/supliment la diplomă - copie legalizată;
  • Certificat de naștere - copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie legalizată;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar plic;